Борба с Боровата процесионка

Борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е вид молец от семейство Thaumetopoeidae.

Поради настъпилите неспецифични климатични условия за сезона се наблюдава нехарактерно поведение на вредителя борова процесионка от разред Пеперуди “Thaumetopoea Pityocampa Schiff”.

В Централна България са разпространени континенталната форма и типичната (средиземноморска) форма.

Тяхното разпознаване е много лесно поради характерния им начин на придвижване на ларвната фаза: гъсениците в процесия (верижно) което е доста активно. В комбинация с придвижването на имагото (полово репродуктивната фаза) – молецът (пеперудата) чрез летежа си обсегът на засегнатите терени бързо нараства.

Отдавна има предприети мероприятия с цел контрол на популацията на вредителя в България. Проблемът не е нов за горските стопанства, но неговото евентуално разпространение в урбанизирани зони, би могло да представлява потенциална опасност за ползващите ги и техните домашни любимци.

Стартирано е картографиране на засегнатите райони и схематизирането на най-често използваните от населението и всички останали проходими маршрути.

Предстои извършването на комплексни мероприятия с химични, физични и биологични методи. Поведението на вредителя изисква и решения, позволяващи ограничаване на миграцията му. В България вече има проведени нехарактерни мероприятия спрямо класическия подход за борбата с него. Бяха предприети спешни мерки за идентифициране тежестта на проблема и възможностите за незабавното му ограничаване с цел предпазване на населението.

Гъсениците от този вид притежават хиляди мънички косьмчета покриващи тялото им, които съдържат дразнещ протеин, наречен тауметопоеин. Ларвите на боровата процесионка могат да бъдат сериозна заплаха за здравето на хора и животни. Гъсеницата е покрита с два вида косми, едни от които се наричат „парливи“, тъй като произвеждат летливи етерични токсини. Тези косъмчета или четинки са около 500 000 до 1 милион на индивид, с миниатюрни размери (200 µm дълги и 6 µm широки) и имат формата на харпун. Еволюционно този вид четинки (отделящи се четинки) са предназначени да бъдат освободени, за да защитят ларвите от естествените им врагове, но се отделят и при движението на гъсеницата, като полепват по боровете и се разпространяват с вятъра. Четинките също се отлагат в гнездата при линеене и в резултат на това гнездата стават източник на четинки. Именно те създават проблем за общественото здраве при контакт с хора и топлокръвни животни, включително домашни любимци. Този контакт може да е директен при допир на ларва или чрез контакт с четинки, разпространявани от вятъра. Известно е, че реакциите при някой хора са силни и болезнени, особено при такива, които преди това не са били експонирани. При попадане на косъмчетата върху кожата те се забиват в епидермиса и могат да предизвикат възпалителни реакции вариращи от локален оток и уртикария до значително по-тежка алергична реакция, включително и анафилактичен шок, когато е налице предразположеност за имуноглобулин Е хиперсензитивност. Освен това четинките от въздуха могат да попаднат по конюктивата, което също води до възпалителен или алергичен конюктивит. Когато се вдишат и попаднат в дихателните пътища, полепват по респираторната лигавица и предизвикват симптоми като кашлица и задух.

Затова са особено опасни за хора с хронични респираторни заболявания, например астма, като могат да предизвикат тежки пристъпи.
Относно увеличение на популацията на вредителя в региона на Стара Загора, се наложи предприемането на навременни мерки.

Интегрирания 4 степенен пест котнтрол мениджмънт изисква да се извършват ежегодни наземни обработки с нужната за това специфична техника и аеро-обработка чрез дрон на терените с биологичен агент: Инсектицид с Бацилус Турингиензис, химичен агент и физични методи (капани/отстраняване на гъсенични гнезда).

Премахването на гъсенични гнезда е физичен метод за борба с вредителя, което следва да се извърши, чрез механично премахване на гнездата с помощта на автовишка, при стриктно спазване на условията за безопасност при височина дейност. Гнездата ще бъдат внимателно полагани в чували с цел ограничаване миграцията на гъсениците. След което ще бъдат предоставени на отговорни за унищожението им лица, като следва да се съхранят, транспортират и третират с цел унищожение в инсенератор!

Само, чрез комбиниране на методите на борба с вредителя може да се постигне контрол на популацията му. На всеки етап от процеса ще бъде предоставена навременна информация.

Още веднъж искам да спомена за лесното разпознаване на вредителя поради характерната верижка от гъсеници или сбор, която оформя. Апелираме гражданите да избягват всякакъв контакт с тях, дори и стъпкване, смачкване на гъсеници. Отново ви напомням, че не е нужно да докосвате гъсеницата, достатъчно е контакт с власинките, чрез преминаване на засегнатите зони за настъпване на неудобства у посетителите.