Борба с боровата процесионка

pine-procesionary-fight
  • Употреба на химични методи
  • Употреба на физични методи
  • Дълъг остатъчен ефект
  • Практически безвредни за хора и животни

Борбата с боровата процесионка представлява комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на този опасен за човека и животните вредител.

Чрез комплексни физични, химични и биологични мероприятия СИС Кеър ПРО ЕООД профилактира и контролира миграцията на боровата процесионка. Интегрирания 4 степенен пест котнтрол мениджмънт изисква да се извършват ежегодни наземни обработки с нужната за това специфична техника и аеро-обработка чрез дрон на терените с биологичен агент: Инсектицид с Бацилус Турингиензис, химичен агент и физични методи (капани/отстраняване на гъсенични гнезда).

    ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

    Свържете се с нас за уговорка или въпроси

    Опитните специалисти на СИС Кеър ПРО ЕООД ще посетят обекта ви в удобно за вас време, ще извършат мониторинг и ще препоръчат използването на възможно най-подходящия за Вашият случай препарат или метод за унищожаване на вредителите. Те детайлно ще ви инструктират как най-безопасно и оптимално да подготвите обекта си за предстоящата обработка и какви инструкции да следвате по време и след нея.